Grand Prix TreningówSportowych.pl powraca!

19.03.2014

W środę, 26 marca rozpoczynamy drugą edycję GP. Czas na badmintonową rywalizację.

REGULAMIN II EDYCJI GRAND PRIX TRENINGÓWSPORTOWYCH.PL


I. Organizator


1. Organizatorem Grand Prix TreningówSportowych.pl jest serwis TreningiSportowe.pl


II. Formuła Grand Prix


1. Grand Prix TreningówSportowych.pl to cykl 4 amatorskich turniejów badmintona zwanych dalej Grand Prix.


III. Miejsce i terminy


1. Grand Prix rozgrywane jest na 3 kortach hali sportowej Gimnazjum nr 16, znajdującego się przy ul. Skarżyńskiego 8.
2. Turnieje Grand Prix odbędą się w dniach 26 marca, 30 kwietnia, 28 maja, 11 czerwca.
3. Turnieje rozgrywane są w godzinach 20.15 - 21.45.
4. Organizator zastrzega, że w przypadkach niezależnych od niego, terminy poszczególnych turniejów mogą ulec zmianie.


IV. Rodzaje gier


1. Grand Prix rozgrywane jest w dwóch kategoriach, oddzielnie dla mężczyzn i kobiet jednak bez podziału na wiek i poziom zaawansowania z zachowaniem postanowień Pkt. IV „Warunki rezerwacji i uczestnictwa w treningu” Regulaminu Rezerwacji Treningów Sportowych Za Pośrednictwem Serwisu Rezerwacyjnego TreningiSportowe.pl.
2. Grand Prix obejmuje tylko grę pojedynczą.


V. Warunki uczestnictwa


1. W Grand Prix mogą brać udział wszyscy zarejestrowani użytkownicy serwisu TreningiSportowe.pl posiadający aktywny karnet, wykupiony w cenie regularnej, cenie promocyjnej lub wygrany w konkursie organizowanym przez TreningiSportowe.pl, uprawniający do udziału w treningach badmintona.
2. Do udziału w turniejach Grand Prix nie uprawnia darmowy karnet aktywowany w ramach pierwszego, darmowego wejścia.
3. Aby wziąć udział w poszczególnych turniejach Grand Prix wystarczy zarezerwować miejsce, jak na zwykły trening, poprzez Kalendarz Treningów znajdujący się na stronie serwisu www.treningisportowe.pl
4. Do rozgrywek Grand Prix można przystąpić podczas dowolnego turnieju.
5. Maksymalny limit zawodników w pojedynczym turnieju wynosi 8 w każdej z kategorii.
6. Minimalny limit zawodników w pojedynczym turnieju wynosi 4 w każdej z kategorii.
7. Organizator zastrzega, że w sytuacji w której do turnieju Grand Prix nie zgłosi się co najmniej 4 zawodników w danej kategorii, turniej nie odbędzie się. Dla chętnych zostanie przeprowadzony trening na jednym z kortów.
8. Organizator zastrzega, że jeżeli w danej kategorii nie odbędą się pierwsze dwa turnieje to Grand Prix w tej kategorii zostanie odwołane, a turnieje numer 3 i 4 nie będą już rozgrywane.


VI. System rozgrywek


1. System rozgrywek jest ustalany przed każdym z turniejów i jest on uzależniony od liczby zgłoszonych zawodników. Dopuszcza się sytuację, w której w poszczególnych turniejach będzie obowiązywał inny system rozgrywek.
2. Organizator, bez względu na obowiązujący w danym turnieju system rozgrywek, gwarantuje udział w co najmniej 2 meczach rozgrywanych do 11 punktów.
3. W zależności od liczby zgłoszonych zawodników mecze rozgrywane są do 1 wygranego seta rozgrywanego do 11, 15 lub 21 punktów (akcja = punkt). Punkt 11, 15 i 21 kończy mecz. W secie następuje zmiana stron boiska odpowiednio po 6, 8 i 11 punkcie.
4. Zawodnicy są zobowiązaniu do samodzielnego, uczciwego sędziowania podczas każdego z meczów.
5. Wszystkie turnieje Grand Prix rozgrywane są lotkami syntetycznymi. Lotki zapewnia Organizator.
6. Zawodnicy mogą grać własnymi rakietami lub korzystać ze sprzętu Organizatora, tak jak podczas każdego treningu.
7. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Obowiązuje Pkt. VI „Ubezpieczenie i Ryzyko” Regulaminu Rezerwacji Treningów Sportowych Za Pośrednictwem Serwisu Rezerwacyjnego TreningiSportowe.pl, tak jak podczas każdego treningu.
8. Nad poprawnością zawodów czuwa trener prowadzący treningi badmintona organizowane przez serwis TreningiSportowe.pl


VII. Klasyfikacja generalna


1. Na podstawie miejsc zajętych w danym turnieju każdy z zawodników otrzymuje punkty do klasyfikacji generalnej Grand Prix. Punkty są przyznawane według przelicznika:


1 miejsce – 80 punktów
2 miejsce – 73 punkty
3 miejsce – 67 punktów
4 miejsce – 61 punktów
5 miejsce – 55 punktów
6 miejsce – 50 punktów
7 miejsce – 45 punktów
8 miejsce – 40 punktów


VIII. Nagrody


1. Zwycięzca każdego z turniejów danej kategorii otrzyma Karnet Badminton 1 uprawniający do udziału w jednym darmowym treningu.
2. Zwycięzcy klasyfikacji generalnej Grand Prix w każdej z kategorii otrzymają:


1 miejsce – Pamiątkową statuetkę oraz upominki sportowe (akcesoria badmintonowe).
2 miejsce – Upominki sportowe (akcesoria badmintonowe).
3 miejsce – Upominki sportowe (akcesoria badmintonowe).


« Lista wiadomości